Installer Telnet klient

For oss som fortsatt bruker telnetklienten for diverse feilsøking og testing kan denne installeres fra command shell:

pkgmgr /iu:”Telnetclient”

Dette gjelder Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008r2