HP bl490 Virtual Connect NOT-LOGGED-IN

The following can help if you have this problem:

  • Remove the VC profile from the server
  • Open q-logic menu during boot (alt+q), reset the default config
  • Reassign server profile

This occures sometimes when doing firmware upgrades of the q-logic fc mezzanine card.

Egendefinerte maler i Office 2013

Angi område for malfiler: File/Options/Advanced/General/User templates

Gjøre malene tilgjengelig under File->New: File/Options/Save/Default personal templates location

Når dette er satt opp riktig får man et valg ved opprettelse av nye dokumenter som heter “PERSONAL” i tillegg til “FEATURED”.

Mangler skjermbilder her men en god artikkel på dette finnes her: http://blogs.msmvps.com/wordmeister/2013/02/06/word-2013-templates-location-and-filenew/

Windows Utforsker med Administrator privileger (explorer)

Hvis UAC er aktivert i Windows 2008r2 kan det være utfordrende å administrere NTFS rettigheter, du får ikke tilgang til å sette rettigheter i trestruktur. Får feilmelding “Access denied”.

Dette kan løses slik:

  • Start Task manager
  • Høyreklikk på explorer.exe og velg “End process Tree”. Startlinja og iconer på skrivebordet forsvinner.
  • Velg File->New Task (Run) og skriv explorer.exe og hak av “Create this task with administrative privileges”

Nå har du en windows utforsker som kjører med adminstrative privileger. Anbefaler å kjøre samme prosess på nytt når du er ferdig og starte explorer.exe uten hake for “Create this task with administrative privileges”.

Verktøy og lenker

Jeg bruker Line6 Podstudio UX2 og programvaren som følger med. Har kjøpt “Power Pack” i tillegg.

Har en svart ESP EC-50 gitar.

Annen programvare og linker som jeg liker: